Sök

Solpaneler till Barcelona regionen

Fram till 2030 satsar Barcelona 166 miljoner euro på grön energi. Bostäder får subvention på installation av solpaneler. Byggnader ska helt förnya sina energianläggningar utan kostnad och just solel finansieras till 30%. Programmet riktar sig också till sjukhus, idrott och hotell. ”Agenda 2030 y Transición Digital”


initiativet kommer spilla över på bostäder utanför Barcelonas stad för som situationen är idag så finns inga incitament till solel installation. Privata hushåll motarbetas med höga inköpskostnader och det överskott av solel som produceras kommer inte hushållet till godo. Det går till så att hushållet får sälja sitt överskott billigt till energibolagen och sedan köpa tillbaka dyrt när de behöver mer än de producerar.

För närvarande genereras 140 gigawattimmar förnybar energi i Barcelona och med denna plan vill kommunstyrelsen att siffran ska växa med 66%.


Spanien har inte bidragit mycket till utvecklingen. Under 2012 infördes en solskatt som innebar att ägare till solcellsanläggning skulle betala en straffskatt för sina solceller med argumentet att solcellsägare belastade elnätet utan att betala för det. Skatten upphävdes 2018.


IKEA har startat försäljning av solcellspanaler i svenska varuhus, bara en tidsfråga när de startar i resten av Europa. I Sant Pere de Ribes som ligger vid medelhavet 50 minuter sydväst om Barcelona, öppnade IKEA en ”planning studio” i september för hus vid medelhavet. Det är en del av en ambitiös expansion i Spanien. Som köparens agent är det med glädje vi ser att att IKEA satsar på just det vackra området och mäklare av spanska hus tycker det samma

Senaste inlägg

Visa alla