Vi kopplar ihop greentech lösningar i Nordiska företag med utvecklare i Barcelonas stadsmiljö.

Det handlar om FLÖDEN AV MATERIAL, ENERGI och INFORMATION. De måste vara innovativa, ha en bestående positiv effekt på klimatet och de måste vara inspirerande och genomförbara i en annan stadsmiljö. 

Kort sagt, lysande idéer för att lösa omställningen av klimatet.

people_edited_edited.png

Co-Creation

Det är vårt Mindset

Mer...

Våra nordiska klienter är företag som har klarat av lokala energi- och miljöåtgärder genom att testa och införa smarta lösningar. Det är förnybar energi, energieffektiva hus, delningsekonomi, hållbara transporter och system för eldrivna fordon. -- OCH DE VILL DELA MED SIG!

"Varje krona våra kunder tjänar, är bra för miljön och minskar klimatavtrycket". 

"Varför uppfinna hjulet igen, låt oss vara gränsöverskridande, samarbeta och använda de färdigheter, kunskaper och verktyg vi redan har. Är det för enkelt, för uppenbart? Är det mer eller kan vi ta några första små steg."

”Hållbara lösningar ses inte längre som en utopisk fantasi utan som skalbart, kopierbart, och prisvärt”